TauPress.jpg

קונצ'רטו בארוקי - אָלֵחוֹ קַרפֶּנטְיֵיר

הרשמה מוקדמת לרכישה מקוונת

הספר יראה אור בקרוב, כאשר מגבלות הקורונה יאפשרו לסיים את הליך הפקתו. בינתיים, הרשמו כאן למטה ונחזור אליכם מיד כשהספר יהיה זמין לרכישה מקוונת באתר ההוצאה.

הצהרת פרטיות: כתובת הדוא"ל שלכם תשמש אך ורק להודעה לקראת רכישה מקוונת של קונצ'רטו בארוקי.  לא יישעה בה שימוש למסעי פרסום אחרים, והיא לא תועבר לגורם שלישי.

© 2020 by Leo Corry.