top of page
TAULogo.jpg
TauPress.jpg

נוּאסְטְרַה אמריקה - Nuestra América

אמריקה הלטינית במילים שלה

עורך הסדרה: ד"ר אורי פרויס, אוניברסיטת תל אביב

Nuestra.jpg

סדרת "נוּאסְטְרה אמריקה", הקרויה על שם מאמרו המכונן של איש הרוח הקובני חוֹסֶה מַרטִי "אמריקה שלנו", פותחת בפני קוראי העברית את מחוזותיה התיעודיים וההגותיים של ספרות אמריקה הלטינית, ישנים כחדשים, כדי שיוכלו להכירה היכרות שלמה יותר, במילותיה שלה וברוח חזונו של מרטי המדגיש את אחדותה הרב גונית, מקוריותה ונועזותה.

מַרְטִי התריס בכותרת מאמרו התרסה כפולה. ההתרסה הראשונה כוונה כלפי ארה"ב, שתפסה בעלות על שמה של היבשת. אמריקה, כמושג וכממשות, היא שלנו, מחה מרטי, לא של היאנקים החומדים אותה, וקרא לעמי האזור להתאחד אל מול האיום מצפון. ההתרסה השנייה כוונה לבני המעמדות השליטים של אמריקה הלטינית עצמה, הקריאולים: צאצאי המתיישבים הספרדים והפורטוגלים שנולדו בעולם החדש, אך האופק התרבותי שלהם נותר העולם הישן. תהליכי הגלובליזציה של סוף המאה התשע־עשרה קירבו את הקריאולים יותר מאי פעם אל מרכזי התרבות של מערב אירופה, ובה בעת הרחיקו אותם מרוב האוכלוסייה הלא־לבנה בארצותיהם. נגד כך התקומם מרטי: מי שמבקש לשלוט באמריקה חייב להכיר את ארצו, טען, לא את גרמניה או את צרפת.

* * * * 

הנובלה קונצ'רטו בארוקי רואה אור בסדרה בצירוף שני המניפסטים המַסָתיים, המציאותי המופלא באמריקה והבארוקי והמציאותי המופלא, וכך נוצר דיאלוד  מעמיק ופורה בין הסיפורת של קרפנטייר לבין משנתו האידאולוגית-אומנותית, השואבת השראה מפורשת ממאמרו החלוצי של מרטי, מתגבשת תוך כדי שיטוטים נרחבים בנופיה הגיאוגרפיים, האנושיים, ההיסטוריים והטקסטואליים של היבשת ומפלסת דרך הלאה אל הריאליזם המאגי של גארסיה מארקס ובני דורו. הנה כי כן, דיאלוג על אמריקה הלטינית במלים שלה, שילך ויתפתח עם הכרכים הבאים בסדרה.

עוד עתיד לראות אור בסדרה:

ציוויליזציה וברבריות: חייו של חואן פקונדו קירוגה (צ'ילה, 1845),
מאת דומינגו פאוסטינו סרמיינטו (1888-1811)

Domingo Faustino Sarmiento -  
Civilización y barbarie: vida de Juan Facundo Quiroga

* * * * 

לוגו הסדרה: איור פרי מכחולו של הצייר הפרואני חוֹסֶה סַבּוֹגַל (Sabogal), שהופיע על שער הגיליון הראשון של כתב העת האוונגרדי “אַמַאוּטַה“ ( Amauta, משכיל או מורה, בשפת הקצ‘ואה; 1930-1926), שיצא לאור בפרו ושהרבה לעסוק בסוגיות כלל לטינו אמריקאיות.


הצילום שעל העטיפה הזמר הקובני בֵּני מוֹרֶה (1963-1919 ;Moré).

עיצוב העטיפה והסדרה יעל בר-דיין.

 

bottom of page